HomepageFotograafVertellerOntwerperCriticusSchrijverReizigerDenkerGidsReclamemanContact
Criticus
Krieticus
Crietiekus
Kritikus
Critiekus
Als groencriticus kraak ik niets af. Ik voeg iets toe. Ik nodig de toeschouwer uit anders, lees kritischer, te kijken. Als groencriticus verlaat ik de geijkte paden en kies ik niet automatisch voor de meest voor de hand liggende optie. Juist die andere manier van denken ligt ten grondslag aan creativiteit.